Nahoru
Domů Aktuálně recept O nás Vybavení galerie Pojišťovny Důležité Léčba bolesti mapa Ceník Prevence napište 

MUDr. Stanislava Novotná

Všeobecná praktická lékařka
Ambulance léčby bolesti
Choceň

Sestry: Štěpánka Nováková, Zuzana Morávková
IČ: 08109435

Zpět

O nás

MUDr. Stanislava Novotná

MUDr. Stanislava Novotná

1993  promoce na LFUK Bratislava
1996  atestace anesteziologie a resuscitace I. stupně
2001  atestace anesteziologie a resuscitace II. stupně
2006  specializovaný kurz myoskeletální medicíny
2007  atestace léčba bolesti a paliativní medicína -  specializovaná způsobilost v oboru
2013  atestace všeobecné praktické lékařství - specializovaná způsobilost v oboru

Praxe na ARO, anestezii, rychlé záchranné službě, v ambulanci léčby bolesti a ordinaci všeobecného praktického lékaře.


Štěpánka Nováková

Štěpánka Nováková

1998 maturita na SZŠ Ústí nad Orlicí (všeobecná sestra)
1998 - 2010 Fakultní nemocnice HK onkologie a radioterapie,lůžka, AMB., sálek
2005 osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (doposud)
2007 pomaturitní specializační studium v oboru všeobecná sestra
(v úseku práce ošetřovatelská péče v klinické onkologii)
2012 praxe u OL při MD
2013 praxe v úseku domácí péče

 

Zuzana Morávková

Zuzana Morávková

1997  maturitní zkouška na SZŠ Pardubice (všeobecná sestra)
1997 - 1999  Pardubická nemocnice - ARO
1999 - 2001  Poliklinika Choceň - RHB, chir.sálek
2001 - 2003  OSVČ
2006  osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
2007 - 2009  sestra u praktické lékařky pro děti a dorost
2011 - 2020  Oblastní charita Ústí nad Orlicí - domácí a hospicová péče - sestra v terénu, vedoucí sestra střediska, vrchní sestra

certifikované kurzy:
Vlhké hojení ran
Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči
Péče o centrální žilní vstupy pomocí PORTu a PICCu
Paliativní péče v domácím prostředí
Děti v paliativní péči
Holistický přístup k terminálním pacientům