Nahoru
Domů Aktuálně recept O nás Vybavení galerie Pojišťovny Důležité Léčba bolesti mapa Ceník Prevence napište 

MUDr. Stanislava Novotná

Všeobecná praktická lékařka
Ambulance léčby bolesti
Choceň

Sestra: Pavla Horáčková Zatloukalová
IČO: 08109435

Zpět

O nás

MUDr. Stanislava Novotná

MUDr. Stanislava Novotná

1993  promoce na LFUK Bratislava
1996  atestace anesteziologie a resuscitace I. stupně
2001  atestace anesteziologie a resuscitace II. stupně
2006  specializovaný kurz myoskeletální medicíny
2007  atestace léčba bolesti a paliativní medicína -  specializovaná způsobilost v oboru
2013  atestace všeobecné praktické lékařství - specializovaná způsobilost v oboru

Praxe na ARO, anestezii, rychlé záchranné službě, v ambulanci léčby bolesti a ordinaci všeobecného praktického lékaře.


Pavla Horáčková Zatloukalová 

Pavla Horáčková Zatloukalová

1993 závěrečná zkouška na SZŠ Pardubice/ obor ošetřovatelka/
1993 - 1994 Ústav soc. Péče Anenská Studánka /ošetřovatelka/
1998 maturita na SZŠ Ústí nad Orlicí / všeobecná sestra/
1998 - 1999 FN Motol ortopedie, neurologie lůžka /všeobecná sestra/
1999  LDN Vysoké Mýto /všeobecná sestra/
1999 - 2021 sestra u praktické lékařky pro dospělé
2003 – 2006 všeobecná sestra na alergologii
2011 osvědčení k výkonu zdrav.povolání bez odborného dohledu
2021 Oblastní Charita Choceň sestra v terénu
2022 sestra u praktické lékařky pro dospělé

 

Ing. Pavel Novotný - asistent

Ing. Pavel Novotný

Zuzana Morávková
na mateřské dovolené

Zuzana Morávková

1997  maturitní zkouška na SZŠ Pardubice (všeobecná sestra)
1997 - 1999  Pardubická nemocnice - ARO
1999 - 2001  Poliklinika Choceň - RHB, chir.sálek
2001 - 2003  OSVČ
2006  osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
2007 - 2009  sestra u praktické lékařky pro děti a dorost
2011 - 2020  Oblastní charita Ústí nad Orlicí - domácí a hospicová péče - sestra v terénu, vedoucí sestra střediska, vrchní sestra

certifikované kurzy:
Vlhké hojení ran
Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči
Péče o centrální žilní vstupy pomocí PORTu a PICCu
Paliativní péče v domácím prostředí
Děti v paliativní péči
Holistický přístup k terminálním pacientům